English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

pwc

pwc


twitter kathimeriniΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσιεύσεις

20/04/2012
Τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4072/2012 στο έκτο κεφάλαιο του πτωχευτικού κώδικα- άρθρο 99 ΠτΚ

Με το άρθρο 234 του ν. 4072/2012 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα που αφορούν στην προπτωχευτικήδιαδικασία εξυγίανσης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

- Τίθεται καταρχήν χρονικός περιορισμός στο δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει εκ νέου το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται εάν δεν έχει παρέλθει μια πενταετία από την επικύρωση προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός εάν πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β, ήτοι χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω της αίτησης προς το πτωχευτικό δικαστήριο αλλά με απευθείας υποβολή της συμφωνίας προς επικύρωση μετά την κατάρτισή της από το απαιτούμενο ποσοστό πιστωτών.

- Προβλέπεται πλέον το δικαίωμα των εργαζομένων να παρίστανται μέσω εκπροσώπου τους κατά τη συζήτηση της αίτησης.

- Μειώνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να επιτυγχάνεται η συμφωνία εξυγίανσης από τους τέσσερεις (4) στους δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη μήνα.

- Στο άρθρο 103§3 προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης.

- Η διάταξη του άρθρου 103§5 αντικαθίσταται και πλέον απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα του άρθρου αυτού, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση.

- Τα προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν από το Πτωχευτικό Δικαστήριο ή η προσωρινή διαταγή που έχει τυχόν χορηγηθεί, παύουν να ισχύουν μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

- Η αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών που ενδεχομένως αποτελεί περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δεν θα δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτέςγια διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) - αντί έξη (6) μήνες - από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

- Αντικείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης μπορεί να αποτελέσει και η καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών.

- Η παράγραφος 3 του άρθρου 106η τροποποιείται και πλέον προβλέπεται ότι η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990, καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 100 (περί ανοίγματος της διαδικασίας), αναστέλλεται. Κατά την προηγούμενη μορφή της η διάταξη έκανε λόγο περί εξάλειψης του αξιοποίνου των αδικημάτων έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τελεστεί πριν τη σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης. Προστέθηκε δε, νέα παράγραφος 4 σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των παραπάνω πράξεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

- Οι διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99επ.), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4072/2012 εφαρμόζονται και επί διαδικασιών εξυγίανσης που έχουν ήδη αρχίσει κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Σύνταξη/Επιμέλεια : Σωκράτης Παρσάνος