English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

Αναζήτηση Οδηγού Επαγγελματιών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

pwcpwc

twitter kathimeriniΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσιεύσεις

21/11/2017
Πλήρως χρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό LL M στις ΗΠΑ για τον πρώτο άριστο απόφοιτο του School of American Law 2018 στην Ελλάδα, Χορηγία μία πλήρους-100 τοις εκατο υποτροφίας και 75 τοις εκατο υποτροφία επί των διδάκτρων για σπουδές LLM

4η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρως χρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό LL. M στις ΗΠΑ
για τον πρώτο άριστο απόφοιτο του
School of American Law (SAL) 2018 στην Ελλάδα!
Χορηγία μία πλήρους - 100% υποτροφίας και
75% υποτροφία επί των διδάκτρων για σπουδές
LL. M στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο-Κεντ College στο Σικάγο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent - Νομική Σχολή με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – σε συνεργασία με το School of American Law (SAL) στην Αθήνα ανακοινώνει δύο αλληλένδετα μεταξύ τους προγράμματα με εγγυημένη υποτροφία 75% επί των διδάκτρων για νομικούς προερχόμενους από την Ελλάδα και Κύπρο.

1. Πιστοποίηση προγράμματος σε δύο εξάμηνα στην Αθήνα, Ελλάδα και
2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός εξαμήνου στο Chicago, Illinois, ΗΠΑ.

Το SAL στην Αθήνα φιλοξενείται από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Η ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει το Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα καλύπτει δέκα υποχρεωτικά μαθήματα, που παρέχονται μόνο στην αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά από καθηγητές της Νομικής Σχολής Chicago- Kent, που ταξιδεύον για τον σκοπό αυτό. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι ένα ή δύο μαθήματα ανά μήνα, τα οποία πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή με αναλυτικές ολοήμερες διαλέξεις (10.00 – 17.00) Τα μαθήματα επικεντρώνονται στο δίκαιο των επιχειρήσεων και καλύπτουν σύγχρονα νομικά θέματα: Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (International Business Transactions), Hλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), Συμβάσεις μέσω Διαδικτύου (Online Contracting), Δίκαιο Ανταγωνισμού (Antitrust Law), Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP Asset Management), Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Law), Δίκαιο Κινητών Αξιών (Securities Law), Δίκαιο Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Global Intellectual Property Law), Δίκαιο Σημάτων (Trademark Law), Συγκριτικό Δίκαιο (Comparative Law), Εισαγωγή στο Αμερικανικό Νομικό Σύστημα (Introduction to American Legal Systems) και Εμβάθυνση στη Νομική γραφή (Legal Writing). Οι ακριβείς τίτλοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων υπόκεινται σε τροποποίηση.

Πλεονεκτήματα

 • Απόκτηση ευεργετημάτων από την μεικτή δομή του προγράμματος, χωρίς ο υποψήφιος να υποχρεούται να εγκαταλείψει την εργασία του, ενώ θα παρακολουθεί ζωντανά τις διαδραστικές διαλέξεις των καθηγητών.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης TOEFL για τους αποφοίτους του SAL
 • Προνομιακή και άμεση υποδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Chicago-Kent μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην Αθήνα
 • Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο “Αμερικάνικο, Διεθνές και Διακρατικό Δίκαιο” σε ένα εξάμηνο αντί για μία ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Σημαντικές υποτροφίες στα δίδακτρα.
 • Με την ολοκλήρωση ενός εξαμήνου σπουδών στο Chicago-Kent, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και για δεύτερο προαιρετικό εξάμηνο με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις πιο απαιτητικές κατευθύνσεις δικαίου: Στην ενώπιον Δικαστηρίων Διαδικασία (LL.M. in Trial Advocacy), στο Δίκαιο της Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (LL.M. in International Intellectual Property Law) και στο Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (LL.M. in Financial Service Law) με σημαντική υποτροφία διδάκτρων.
 • Προσιτό σχέδιο αποπληρωμής διδάκτρων σε δυο ή περισσότερες δόσεις κατά τη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα του SAL.
 • Δυνατότητα εγγραφής για την απόκτηση LL.M. στη Σχολή του Chicago-Kent εντός τριών ακαδημαϊκών ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος του SAL.
 • Εργασιακές ευκαιρίες εντός και εκτός πανεπιστημιακού χώρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
 • Πρόσβαση σε πρακτική μαθητεία εντός των ΗΠΑ
 • Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του Chicago – Kent βρίσκονται στην καρδιά του Chicago – σε μία από τις κορυφαίες νομικές και χρηματοοικονομικές αγορές.
 • Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent είναι πλήρως αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

H επίδραση του προγράμματος στην επαγγελματική εξέλιξη των υποψηφίων

 • Mετά την αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής του Chicago-Kent, οι απόφοιτοι χτίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στις ΗΠΑ πετυχαίνοντας να γίνουν δεκτοί στις εισαγωγικές εξετάσεις του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου και υποβάλλουν αίτηση για Προαιρετική Πρακτική Άσκηση (OPT),
 • Άλλοι επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους έχοντας αποκτήσει πληρέστερη κατανόηση του αμερικάνικου δικαίου και ικανότητα καλύτερης συνεργασίας με διεθνείς, ευρωπαίους και Αμερικάνους δικηγόρους δικηγορικές εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι περισσότεροι από αυτούς προωθήθηκαν αμέσως και απορροφήθηκαν από ηγέτιδες στον κλάδο τους επιχειρήσεις ή κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες,
 • H γνώση που αποκτήθηκε και οι επαφές που διαμορφώθηκαν μέσω του προγράμματος εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να έχουν τεράστια προσωπική και επαγγελματική αξία.


Υποτροφίες & Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα του School of American Law στην Αθήνα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ, καταβλητέα σε δόσεις.
Τα δίδακτρα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχονται σε 10.000 δολάρια αντί 44.000 δολάρια λόγω παροχής εγγυημένης υποτροφίας 75% επί των συνολικών διδάκτρων.
Τα δίδακτρα για το προαιρετικό δεύτερο εξάμηνο στην Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχονται σε 7.250 δολάρια αντί για 22.000 δολάρια.


Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Νομικής (LL.B) καθώς και όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών της Νομικής Σχολής δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση. Η πλειοψηφία των μαθητών στο πρόγραμμα είναι μάχιμοι δικηγόροι.
Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως τις 31 Μαρτίου 2018:

 • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, με αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του προσώπου που έκανε την σύσταση
 • Αντίγραφο διαβατηρίου ή/και ταυτότητας
 • Ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου μεταφρασμένο στα αγγλικά ή δήλωσης της Σχολής για τους τελειόφοιτους

Τα έγγραφα πρέπει να σταλούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: admission@chicagokentlaw.gr, ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr, m.meskhi@chicagokentlaw.gr, k.jeladze@chicagokentlaw.gr


Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο, τα εργασιακά θέματα και τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Chicago Kent College of Law www.kentlaw.iit.edu

Business Facebook Page: School of American Law, Chicago - Kent College of Law
Listed by US Embassy: https://athens.usembassy.gov/us-greek-education.html
Επικοινωνήστε: Χριστίνα Σαρακανίδη, Διευθύντρια του School of American Law στην Ελλάδα
E-mail: ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr, τηλ.: +30 6906 127707