English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

pwc

pwc

pwc


twitter kathimeriniΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσιεύσεις

Κανονισμός 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
Την 25η Οκτωβρίου 2011 ψηφίστηκε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο Κανονισμός 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, (Κανονισμός 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας...
Ν.3996/2011 : Επιβολη προστίμου από το ΙΚΑ σε περίπτωση μη έγκαιρης αναγγελίας στον Ο.Α.Ε.Δ αποχώρησης μισθωτού
Σύμφωνα με τις διατάξεις της δ΄ περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) όταν ο εργοδότης δεν είχε αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. την αποχώρηση μισθωτού του, για οποιοδήποτε λόγο, εντός της προθεσμίας των οκτώ ημερών ή η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνυόταν από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προέβαιναν σε ασφαλιστική τακτοποίηση του εργαζόμενου για περίοδο ενός εξαμήνου από...
Σχόλια για το άρθρο 15 του Ν 4013/2011 που ρυθμίζει θέματα επαγγελματικών μισθώσεων ( Ανδρέας Στεργιάδης, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Βασιλογεώργης και Συνεργάτες).
Την 15.09.2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 204 Α/2011 ο Νόμος 4013/2011 "Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". Στο άρθρο 15 αυτού του νόμου που επιγράφεται ''Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων’’ εισάγεται...
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 21