English
© 2010 Νομική Βιβλιοθήκη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις)
Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις) δημιουργήθηκε το 2001, συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την παροχή συνδρομής σε τοπικά δικαστήρια και ιδρύθηκε για τη διευκόλυνση της δικαστικής και νομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2002.


Βασικοί στόχοι

Το ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις είναι μια ευέλικτη, μη γραφειοκρατική δομή, η οποία λειτουργία ανεπίσημα με στόχο την απλούστευση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
Κύριος στόχος του είναι η παροχή συνδρομής σε άτομα που εμπλέκονται σε αστικές και εμπορικές διαφορές με διασυνοριακή διάσταση, πράγμα που συμβαίνει όταν στις εν λόγω διαφορές εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Το αστικό και το εμπορικό δίκαιο έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή (γάμος, διαζύγιο, υπογραφή σύμβασης, αγορά ή μίσθωση κατοικίας, έναρξη νέου επαγγέλματος, ταξίδι αναψυχής), τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.
Το ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις παρέχει επίσης στους πολίτες, μέσω του δικτυακού τόπου του, ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό, το εθνικό και το διεθνές δίκαιο στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου.

Σύνθεση του ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις

Το ΕΔΔ αποτελείται από:

  • σημεία επαφής
  • κεντρικά όργανα και κεντρικές αρχές που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές πράξεις
  • δικαστές-συνδέσμους, εάν έχουν αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα δικαίου
  • κάθε άλλη κατάλληλη δικαστική ή διοικητική αρχή με αρμοδιότητες όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Βασικό ρόλο στο Δίκτυο κατέχουν τα σημεία επαφής, τα οποία συνδράμουν:

  • τους δικαστές, όταν χρειάζονται βοήθεια στις επαφές τους με δικαστήρια άλλων χωρών·
  • τις τοπικές δικαστικές αρχές και άλλα μέλη του Δικτύου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διαδικασίες συνεργασίας, νόμους άλλων κρατών μελών·
  • τις αρχές που προβλέπονται στις νομικές πράξεις που αφορούν δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τις εθνικές κεντρικές αρχές που ασχολούνται με υποθέσεις γονικής μέριμνας ή απαγωγής παιδιών.
Δραστηριότητες του Δικτύου

Από τον Δεκέμβριο του 2002, το ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις έχει οργανώσει 38 συσκέψεις με αντικείμενο τα πρακτικά και νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας, με ειδική αναφορά στην εφαρμογή μέτρων που έχουν θεσπισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διασφαλίζει τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών εντός του Δικτύου.
Το ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις δημοσιεύει επίσης φυλλάδια για το ευρύτερο κοινό και τους δικαστές σχετικά με το αστικό δίκαιο και τη λειτουργία του. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει αρκετούς πρακτικούς οδηγούς που απευθύνονται στους επαγγελματίες του νομικού χώρου, με στόχο την παροχή συνδρομής στους ενδιαφερομένους ώστε να κάνουν ευρύτερη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων στον τομέα του αστικού δικαίου. Το υλικό αυτό διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη με μέσο αριθμό 80 000 αντιτύπων ανά δημοσίευση. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο του ΕΔΔ σε αστικές υποθέσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις