Εκτύπωση

Δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος η θερινή άδεια

Το Βήμα | 21/09/2010

Η θερινή άδεια δεν μπορεί να μεταφέρεται στο επόμενο έτος σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Πέρα όμως από αυτό, σε όλες τις περιπτώσεις το σχετικό επίδομα πρέπει να καταβάλλεται, ενώ αν η άδεια δεν χορηγήθηκε εξαιτίας υπαιτιότητας του εργοδότη τότε οι αποδοχές της θα καταβάλλονται με προσαύξηση 100%.

Οι αρεοπαγίτες, κρίνοντας την περίπτωση εργαζομένου στη ΔΕΗ, ερμήνευσαν την εργατική νομοθεσία (ΑΝ 539/1945 και ΝΔ 3755/1957), τη Διεθνή Σύμβαση 52/1936 (χορήγηση αδειών) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έκριναν ότι « δεν επιτρέπεται ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη» αλλά και ότι «εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στον μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, είναι υποχρεωμένος, να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας με προσαύξηση κατά 100%».

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα τηλεφωνικό κέντρο: 210 3678800 fax: 210 3678857 e-mail: info@nb.org