Εκτύπωση

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών LLM Program στην Αθήνα με 100 - 75 τοις εκατό υποτροφία επί των διδάκτρων για σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Chicago Kent

| 21/11/2017

Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent

Ανακοινώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (LL.M. Program) στην Αθήνα με Υποτροφία 100%-75% επί των Διδάκτρων

Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent - με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – σε συνεργασία με το School of American Law (SAL) ανακοινώνει δύο αλληλένδετα μεταξύ τους προγράμματα με εγγυημένη υποτροφία 100% και 75% επί των διδάκτρων για νομικούς προερχόμενους από την Ελλάδα.

  1. Πιστοποίηση προγράμματος σε δύο εξάμηνα στην Αθήνα, Ελλάδα και
  2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (LL.M) ενός εξαμήνου στο Chicago, Illinois, ΗΠΑ.


Το School of American Law (SAL Program) αρχίζει στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2018 και ολοκληρώνεται το Μάιο του 2019.

Το πρόγραμμα καλύπτει δέκα υποχρεωτικά μαθήματα, που παρέχονται μόνο στην αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά από καθηγητές της Νομικής Σχολής Chicago- Kent, που ταξιδεύουν για τον σκοπό αυτό. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στο δίκαιο των επιχειρήσεων και καλύπτουν σύγχρονα νομικά θέματα: Διεθνείς Επιχειρηματικές. Συναλλαγές (International Business Transactions), Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law), Hλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), Συμβάσεις μέσω Διαδικτύου (Online Contracting), Δίκαιο Ανταγωνισμού (Antitrust Law), Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP Asset Management), Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Law), Δίκαιο Κινητών Αξιών (Securities Law), Δίκαιο Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Global Intellectual Property Law), Δίκαιο Σημάτων (Trademark Law), Συγκριτικό Δίκαιο (Comparative Law), Εισαγωγή στο Αμερικανικό Νομικό Σύστημα (Introduction to American Legal Systems) και Εμβάθυνση στη Νομική γραφή (Legal Writing). Οι ακριβείς τίτλοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων υπόκεινται σε τροποποίηση.

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι ένα μάθημα ανά μήνα, τα οποία πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή με αναλυτικές ολοήμερες διαλέξεις (10.00 – 17.00). Ωστόσο, η μεικτή δομή του προγράμματος SAL συνδυάζει πέντε βιωματικά μαθήματα στην Αθήνα και πέντε ψηφιακά - διαδικτυακά. Φοιτητές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να είναι διαθέσιμοι ένα σαββατοκύριακο ανά μήνα, είναι προσκεκλημένοι να παρακολουθήσουν στην Αθήνα και τα δέκα υποχρεωτικά μαθήματα. Οι φοιτητές αντίστοιχα που κατοικούν εκτός Αθήνας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούν να προσέλθουν στα βιωματικά αυτά μαθήματα, προτείνονται να παρακολουθήσουν τα υπολειπόμενα αυτά μαθήματα μέσω διαδικτύου ζωντανής μετάδοσης. Βάσει αυτής της επιλογής, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν πια δομή είναι πιο κατάλληλη για τους ίδιους καθώς σπουδάζουν στο SAL Program. Το πρόγραμμα αυτό θα ενημερώνει τους φοιτητές ποια πέντε μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Οι απόφοιτοι από το SAL Program θα λάβουν το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (Certificate of Completion). Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί από το SAL και το Chicago-Kent υπογεγραμμένο από τον H. Krent, πρύτανη της Νομικής σχολής του Chicago-Kent College of Law, και από τον R. Warner, επικεφαλή του School of American Law (SAL) παγκοσμίως και καθηγητή της Νομικής σχολής του Chicago-Kent.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος SAL, οι φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου LL.M στο Chicago-Kent College of Law, Chicago,IL,USA. Οι σπουδές Master στο Chicago-Kent ολοκληρώνονται λαμβάνοντας LL.M στο “U.S., International and Transnational Law” σε ένα εξάμηνο αντί με ένα συνηθισμένο διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Από to 2015 το SAL Program έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 100 φοιτητές στην Αθήνα από Βαλκανικές χώρες, Μεσόγειο και Ευρώπη, έχοντας την ευκαιρία να βιώσουν μία υπερατλαντική εμπειρία αποκτώντας ικανότητες που θα καθορίσουν το μελλοντικό τους ρόλο στην υφήλιο.

Πλεονεκτήματα


H επίδραση του προγράμματος στην επαγγελματική εξέλιξη των υποψηφίων


Υποτροφίες & Δίδακτρα:


Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Νομικής (LL.B), όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών της Νομικής Σχολής, κάτοχοι Bachelor καθώς όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών παρόμοιας ειδικότητας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που παρέχουν πτυχίο επιπέδου BA, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο SAL Program.

Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά πριν τις 15 Μαΐου (early bird application) ή 15 Ιουνίου του 2018 (Regular Application):


Τα έγγραφα πρέπει να σταλούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

admission@chicagokentlaw.gr, r.warner@chicagokentlaw.ge, ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr,
m.meskhi@chicagokentlaw.gr, k.jeladze@chicagokentlaw.gr

Εργασιακά Θέματα:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δύο εξαμήνων, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δικαιούνται να εργαστούν εκτός του πανεπιστημίου. Άδειες εργασίας απαιτούνται για την εκτός πανεπιστημίου εργασία και μπορούν να αποκτηθούν από την Υπηρεσία Ιθαγένειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση πρακτικής εξάσκησης επ’ αμοιβή. Οι φοιτητές κάτοχοι F-1 βίζας μπορούν να κάνουν αίτηση για 12μηνη περίοδο Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης (OPT), η οποία αρχίζει μετά την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων σπουδών. Κατά τη διάρκεια της Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης (OPT), οι φοιτητές επιπέδου F1, που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματά τους για πάνω από εννέα μήνες, έχουν την άδεια από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών (USCIS) να εργαστούν για ένα χρόνο με Επαγγελματική Κάρτα και φοιτητική βίζα ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

Εξετάσεις Δικηγορικού Συλλόγου: (Bar Exams):

Οι εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνονται σε όλη τη χώρα κάθε Φεβρουάριο και Ιούλιο. Τα προαπαιτούμενα για την είσοδο διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, ως εκ τούτου, οι φοιτητές δέον όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου της πολιτείας της επιλογής τους για πιο ακριβείς πληροφορίες. Για πληροφορίες πάνω σε εξετάσεις και συνδέσμους στις περισσότερες Υπηρεσίες Δικηγορικών Συλλόγων στις πολιτείες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του National Conference of Bar Examiners.

Το Πανεπιστήμιο:

Η Νομική Σχολή του Chicago – Kent είναι αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο ως η δεύτερη παλαιότερη νομική σχολή στην πολιτεία του Illinois. Η Νομική Σχολή του Chicago – Kent έχει λάβει πιστοποίηση από τον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο από το 1936 και είναι μέλος του Συλλόγου των Αμερικανικών Νομικών Σχολών από το 1951. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, η εταιρεία “US News και World Reports” κατέταξε την Σχολή του Chicago – Kent μεταξύ των πιο απαιτητικών και δημοφιλών προγραμμάτων στην ακόλουθη σειρά: Trial Advocacy the 4th place, IP Law the 9th place, Legal Writing the 17th place. Σύμφωνα με την US News και World Reports το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Chicago – Kent ακριβώς μετά την αποφοίτηση ανέρχεται σε 66.2% και σε 90.7% στους εννέα μηνών από την αποφοίτηση. Το πρόγραμμα που παρέχει το School of American Law σε συνεργασία με την Νομική Σχολή του Chicago-Kent έχει συμπεριληφθεί στην λίστα των αμερικάνικων συνδεδεμένων εκπαιδευτικών φορέων από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα. Επιπλέον η Νομική Σχολή του Chicago-Kent είναι πλήρως αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Χρήσιμες πηγές :
School of American Law: www.salchicagokent.com
Chicago-Kent College of Law: https://www.kentlaw.iit.edu
SAL Program at Chicago-Kent: https://www.kentlaw.iit.edu/mediterranean
Business Facebook Page: School of American Law, Chicago-Kent College of Law
Listed by US Embassy: https://gr.usembassy.gov/el/education-culture-el/u-s-affiliated-schools-el/
Τι κάνει τη Νομική Σχολή σπουδαία: Chicago – Kent http://youtu.be/pKu1V5UTjUQ


Επικοινωνήστε:
Χριστίνα Σαρακανίδη
Διευθύντρια του School of American Law στην Ελλάδα
SAL Mediteranean and Balkan Countries Director
E-mail:ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr, τηλ.: +30 6906 127707

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα τηλεφωνικό κέντρο: 210 3678800 fax: 210 3678857 e-mail: info@nb.org