Εκτύπωση

Πλήρως χρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό LL M στις ΗΠΑ για τον πρώτο άριστο απόφοιτο του School of American Law 2018 στην Ελλάδα, Χορηγία μία πλήρους-100 τοις εκατο υποτροφίας και 75 τοις εκατο υποτροφία επί των διδάκτρων για σπουδές LLM

| 21/11/2017

4η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρως χρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό LL. M στις ΗΠΑ
για τον πρώτο άριστο απόφοιτο του
School of American Law (SAL) 2018 στην Ελλάδα!
Χορηγία μία πλήρους - 100% υποτροφίας και
75% υποτροφία επί των διδάκτρων για σπουδές
LL. M στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο-Κεντ College στο Σικάγο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Η Νομική Σχολή του Chicago-Kent - Νομική Σχολή με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – σε συνεργασία με το School of American Law (SAL) στην Αθήνα ανακοινώνει δύο αλληλένδετα μεταξύ τους προγράμματα με εγγυημένη υποτροφία 75% επί των διδάκτρων για νομικούς προερχόμενους από την Ελλάδα και Κύπρο.

1. Πιστοποίηση προγράμματος σε δύο εξάμηνα στην Αθήνα, Ελλάδα και
2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός εξαμήνου στο Chicago, Illinois, ΗΠΑ.

Το SAL στην Αθήνα φιλοξενείται από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Η ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει το Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα καλύπτει δέκα υποχρεωτικά μαθήματα, που παρέχονται μόνο στην αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά από καθηγητές της Νομικής Σχολής Chicago- Kent, που ταξιδεύον για τον σκοπό αυτό. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι ένα ή δύο μαθήματα ανά μήνα, τα οποία πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή με αναλυτικές ολοήμερες διαλέξεις (10.00 – 17.00) Τα μαθήματα επικεντρώνονται στο δίκαιο των επιχειρήσεων και καλύπτουν σύγχρονα νομικά θέματα: Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (International Business Transactions), Hλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), Συμβάσεις μέσω Διαδικτύου (Online Contracting), Δίκαιο Ανταγωνισμού (Antitrust Law), Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP Asset Management), Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Law), Δίκαιο Κινητών Αξιών (Securities Law), Δίκαιο Διεθνούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Global Intellectual Property Law), Δίκαιο Σημάτων (Trademark Law), Συγκριτικό Δίκαιο (Comparative Law), Εισαγωγή στο Αμερικανικό Νομικό Σύστημα (Introduction to American Legal Systems) και Εμβάθυνση στη Νομική γραφή (Legal Writing). Οι ακριβείς τίτλοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων υπόκεινται σε τροποποίηση.

Πλεονεκτήματα

H επίδραση του προγράμματος στην επαγγελματική εξέλιξη των υποψηφίων


Υποτροφίες & Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα του School of American Law στην Αθήνα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ, καταβλητέα σε δόσεις.
Τα δίδακτρα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχονται σε 10.000 δολάρια αντί 44.000 δολάρια λόγω παροχής εγγυημένης υποτροφίας 75% επί των συνολικών διδάκτρων.
Τα δίδακτρα για το προαιρετικό δεύτερο εξάμηνο στην Νομική Σχολή του Chicago – Kent ανέρχονται σε 7.250 δολάρια αντί για 22.000 δολάρια.


Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Νομικής (LL.B) καθώς και όσοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών της Νομικής Σχολής δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση. Η πλειοψηφία των μαθητών στο πρόγραμμα είναι μάχιμοι δικηγόροι.
Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως τις 31 Μαρτίου 2018:

Τα έγγραφα πρέπει να σταλούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: admission@chicagokentlaw.gr, ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr, m.meskhi@chicagokentlaw.gr, k.jeladze@chicagokentlaw.gr


Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο, τα εργασιακά θέματα και τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Chicago Kent College of Law www.kentlaw.iit.edu

Business Facebook Page: School of American Law, Chicago - Kent College of Law
Listed by US Embassy: https://athens.usembassy.gov/us-greek-education.html
Επικοινωνήστε: Χριστίνα Σαρακανίδη, Διευθύντρια του School of American Law στην Ελλάδα
E-mail: ch.sarakanidi@chicagokentlaw.gr, τηλ.: +30 6906 127707

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα τηλεφωνικό κέντρο: 210 3678800 fax: 210 3678857 e-mail: info@nb.org